Paul Mitchell jobbar hårt och målmedvetet för att ta fram nya hårvårdsprodukter som är miljövänliga och etiskt riktiga. 

Därför har John Paul Mitchell Systems gjort en långsiktig satsning för att utveckla och tillverka hårvårdsprodukter med respekt för vår planet och med hänsyn inte bara till naturen och miljön utan också alla varelser som lever på Jordklotet.

Paul Mitchell värnar om djuren

Paul Mitchell värnar om vår planet.

Svårt att vara helt felfri

Sanningen är att det är väldigt svårt för tillverkare av hårvårdsprodukter att vara till fullo vit och etiskt felfri, men Paul Mitchell följer den utstakade miljöpolicyn så långt de överhuvudtaget bara kan. Man har bestämt sig för att berätta utåt och vara så öppen som möjligt med information om sina produkter och vill gärna genom utvecklingen av sina produkter delge den kunskap man vunnit. Särskilt arbete görs för att göra all information tillgänglig och lättförstådd så att man ska kunna känna sig trygg med vad det är man får hos Paul Mitchell.

Paul Mitchell testar inte på djur

Paul Mitchell tycker det är onödigt och fel att utföra sina produkttester på djur. Istället använder man sig av datateknik för att utveckla en ny produkt och försöker genom tekniken jämföra olika ingredienser och förutsäga hur sammansättningarna kommer att reagera med varandra. Resultatet som kommer fram testas sedan på hud och ögonvävnader som man framställer på konstgjord väg vilka överensstämmer med människans egna hud. När produkten sedan bedömts som fullständigt säker testas produkterna av professionella frisörer på marknaden. Paul Mitchell hävdar bestämt att de aldrig testat på djur och aldrig kommer att göra det i framtiden heller, helt enligt de miljömässiga och etiska regler de satt upp för sin verksamhet.

Djurens Rätt SverigeFör sitt arbete har Paul Mitchell blivit vitlistade av föreningen Djurens Rätt!